Cenik

Izbirate lahko med brezplačnim in profesionalnim paketom.
  • Brezplačni paket je namenjen novo ustanovljenim podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki potrebujejo enostavno CRM rešitev z možnostjo kasnejše nadgradnje.
  • Profesionalni paket je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki potrebujejo cenovno ugodno in zanesljivo CRM rešitev.
  Brezplačni paket Profesionalni paket
  brezplačno 17 €/uporabnik/mesec
Administracija podatkov check_box check_box
Število uporabnikov 2 neomejeno
Število podjetij 500 neomejeno
Število kontaktov 1000 neomejeno
Število priložnosti 500 neomejeno
Avtomatizacija prodaje check_box check_box
Sledi check_box check_box
Kontakti check_box check_box
Podjetja check_box check_box
Priložnosti check_box check_box
Avtomatizacija marketinga - check_box
Kampanje - check_box
Masovno pošiljanje e-pošte - po dogovoru
Masovno pošiljanje sms-ov - po dogovoru
Poprodajne aktivnosti check_box check_box
Prijavljene napake check_box check_box
Poraba časa check_box check_box
Potni nalogi - check_box
Vodenje projektov check_box check_box
Ostali moduli check_box check_box
Naloge, klici in opravki check_box check_box
Organizator check_box check_box
Dogodki check_box check_box
Obveščanje preko e-pošte check_box check_box
Obveščanje preko SMS-ov možen nakup SMS-ov po 0,1€/SMS check_box (70 SMS/uporabnika/mesec)
+ možen nakup dodatnih SMS-ov po 0,1€/SMS
Komentarji - check_box
Poročila in analize - check_box
Hramba datotek check_box check_box
Velikost datotečnega prostora 100 mb 250 mb
Dodatni prostor 9 €/mesec/gb 9 €/mesec/gb
 

 

 

Vse cene so v EUR in ne vsebujejo DDV. 

Cene za ostale storitve se določijo na podlagi veljavnega cenika ZIT za storitve s področja IT .
Po dogovoru so mogoče tudi razne kombinacije zgoraj opisanih modulov.